At komme hjem

At komme hjem

  Opstart af sondeernæring og udskrivning

  Sondeernæring er en veletableret metode til optimal ernæring af patienter, som er i risikogruppen for at blive undernærede – og både fordele og sikkerhed er veldokumenterede. 

  Sondeernæring kan påvirke mange aspekter af patientens liv – fra det sociale til familie- og arbejdsliv til hobbyer, rejser og sex. Det kan også i starten være en udfordring for nogle patienter og pårørende at håndtere sondeernæringen i hjemmet. Derfor kan der være angst og usikkerhed hos patienter i forhold til opstart af sondeernæring og en tøven hos sundhedspersonale mod at udskrive patienterne med sondeernæring.

  Konsekvenser af tøven hos patienter 
  Patienter og pårørende har mange spørgsmål, følelser og behov, når først beslutningen om opstart eller udskrivning med sondeernæring er truffet. Uden den rigtige støtte kan dette gøre det svært at acceptere sondeernæringen og skabe tvivl og usikkerhed om fremtiden. Fra et sundhedsmæssigt perspektiv kan en sådan tvivl og mangel på information øge patientens og pårørendes risiko for at begå fejl eller måske endda undlade at overholde den ordinerede sondeernæringsplan.

  Alt dette udgør en sundhedsmæssig risiko for patienten. Tvungen oral indtagelse af mad kan medføre en øget risiko for mad i luftrøret, og indtagelse af utilstrækkelige mængder sondeernæring kan medføre langsommere restituering.

  Usikkerhed hos patienter og pårørende i forhold til sondeernæring kan også udskyde sundhedspersonalets beslutning om at anlægge en ernæringssonde. Det er naturligt at spørge sig selv, om patienten er i stand til at håndtere ernæringssonden. Eller om patientens pårørende er tryg ved at håndtere ernæringssonden i hjemmet. Men en sådan tøven kan forlænge effekten af undernæring og føre til langsommere restituering og komplikationer, hvilket igen kan medføre længere og hyppigere hospitalsindlæggelser.

  Støtte fra Nutricia
  Her finder du værdifuld information og støtte til dig og dine patienter om alle spørgsmål, der knytter sig til sondeernæring. Med denne vejledning kan vi støtte dig, så du kan hjælpe dine patienter til at acceptere og håndtere sondeernæring i hjemmet.. Vores ønske er at give  dig vished og tryghed til at træffe de rigtige beslutninger for dine patienter.

  Med den rette  information ogstøtte gennem hele processen – fra opstart til håndtering i hjemmet – lærer patienter og pårørende ikke bare at acceptere sondeernæringen som en løsning, men også at håndtere den, tilpasse sig til den og opbygge en god, ny hverdag  for alle berørte.

  Opstart af sondeernæring og udskrivning

  Sondeernæring er en veletableret metode til optimal ernæring af patienter, som er i risikogruppen for at blive undernærede – og både fordele og sikkerhed er veldokumenterede. 

  Sondeernæring kan påvirke mange aspekter af patientens liv – fra det sociale til familie- og arbejdsliv til hobbyer, rejser og sex. Det kan også i starten være en udfordring for nogle patienter og pårørende at håndtere sondeernæringen i hjemmet. Derfor kan der være angst og usikkerhed hos patienter i forhold til opstart af sondeernæring og en tøven hos sundhedspersonale mod at udskrive patienterne med sondeernæring.

  Konsekvenser af tøven hos patienter 
  Patienter og pårørende har mange spørgsmål, følelser og behov, når først beslutningen om opstart eller udskrivning med sondeernæring er truffet. Uden den rigtige støtte kan dette gøre det svært at acceptere sondeernæringen og skabe tvivl og usikkerhed om fremtiden. Fra et sundhedsmæssigt perspektiv kan en sådan tvivl og mangel på information øge patientens og pårørendes risiko for at begå fejl eller måske endda undlade at overholde den ordinerede sondeernæringsplan.

  Alt dette udgør en sundhedsmæssig risiko for patienten. Tvungen oral indtagelse af mad kan medføre en øget risiko for mad i luftrøret, og indtagelse af utilstrækkelige mængder sondeernæring kan medføre langsommere restituering.

  Usikkerhed hos patienter og pårørende i forhold til sondeernæring kan også udskyde sundhedspersonalets beslutning om at anlægge en ernæringssonde. Det er naturligt at spørge sig selv, om patienten er i stand til at håndtere ernæringssonden. Eller om patientens pårørende er tryg ved at håndtere ernæringssonden i hjemmet. Men en sådan tøven kan forlænge effekten af undernæring og føre til langsommere restituering og komplikationer, hvilket igen kan medføre længere og hyppigere hospitalsindlæggelser.

  Støtte fra Nutricia
  Her finder du værdifuld information og støtte til dig og dine patienter om alle spørgsmål, der knytter sig til sondeernæring. Med denne vejledning kan vi støtte dig, så du kan hjælpe dine patienter til at acceptere og håndtere sondeernæring i hjemmet.. Vores ønske er at give  dig vished og tryghed til at træffe de rigtige beslutninger for dine patienter.

  Med den rette  information ogstøtte gennem hele processen – fra opstart til håndtering i hjemmet – lærer patienter og pårørende ikke bare at acceptere sondeernæringen som en løsning, men også at håndtere den, tilpasse sig til den og opbygge en god, ny hverdag  for alle berørte.

  Fordele ved sondeernæring
  1

  Fordele ved sondeernæring

  Sondeernæring er en sikker og alment accepteret metode for tilførsel af  næring til personer, som ikke kan spise og drikke tilstrækkeligt. Metoden har også vist sig at være velegnet til behandling af underernæring og til restituering efter sygdom og operative indgreb.

  Sondeernæring kan anvendes til en bred vifte af patienter med forskellige tilstande. Fælles for alle er at den forbedrer ernæringsstatus og minimerer risikoen for underernæring og de sundhedsproblemer, som det kan medføre. 

  Sondeernæring kan forebygge følgende risici ved underernæring:

  Sondeernæring kan være den eneste mulighed for at opretholde en patients liv.

  Ud over de fysiologiske fordele kan sondeernæring også minimere den stress, mange patienter og pårørende oplever, når de kæmper med at opnå tilstrækkelig næring hos sig selv, deres barn eller en person, de plejer. En patient kan være nervøs ved tanken om at spise gennem munden, uden at der trænger mad ned i luftrøret, mens en pårørende kan bekymre sig om at opfylde den nærmestes næringsbehov. Sondeernæring kan eliminere denne type bekymring for mange, så man i stedet kan fokusere på at opbygge styrke og opnå en bedre livskvalitet.